UPDATE : 31 december, 2012
Op aanbevelen van een wetenschappelijke raad is het volgende besloten:
1 - De duur van ons internationale experiment wordt verlengd van 72 uur naar 30 dagen.
2 – Alle experimenten worden uitgevoerd in een laboratorium , waar magnetische velden voor 100% zullen zijn geïsoleerd.
3 – Aldus zal de betrouwbaarheid van de resultaten van het experiment worden verbeterd.
4 – Verwacht wordt dat de mogelijke schadelijke effecten van magnetische velden op de menselijke gezondheid worden vermeden door deze middelen.
5 – Up-to-date informatie en resultaten worden publiekelijk gedeeld via de officiële media.
Houdt u a.u.b. onze website in de gaten om op de hoogte te blijven.
MEDEDELING :
Beste geïnteresseerden,
Op dit moment hebben we niet de mogelijkheid om in te gaan op uitnodigingen van investeerders.
De heer YILDIZ werkt nu aan de voorbereidingen van de motoren voor de test en kan in deze periode geen tijd vrij maken om mensen te ontmoeten.
Na de testen is het mogelijk de resultaten aan te kondigen.
Hartelijk dank voor uw interesse en aandacht.
Blijft u alstublieft op de hoogte.
We doen ons best beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van uw e-mails, berichten en telefoontjes.

Met vriendelijke groet,

BSMH TURK
(Het begin...)

Geen brandstof

Samengesteld uit neodymium magneten

Geen vervuiling, uitstoot, afval


Geen grenzen van vermogen, koppel, toerental


Geen grenzen voor de ruimte

Op de grond, in de lucht, onder water, of in zwaartekrachtvrije ruimtes

Geen grenzen van gebruik

Elk landvoertuig, vliegtuig, amfibische of onderwatervaartuigen
Ruimteschepen
Residentiële en commerciële gebouwen
Productiefaciliteiten van elke grootte
Straten, snelwegen
Boerderijen, landbouwvoertuigen
Defensie-industrie
Gezondheidsindustrie
... Enzovoorts


Geen grenzen van grootte

Van nano tot grote apparaten

Geen onderhoud

Levenslange garantie

Het roterende vermogen dat constant geproduceerd wordt kan gebruikt worden door het apparaat te koppelen aan een extern mechanisch systeem zoals een as, schroef, wiel, versnellingsbak, dynamo, etc.
Het apparaat werkt compatibel met ieder denkbaar mechanisme of systeem.
Alle roterende mechanische systemen kunnen met dit apparaat worden aangedreven.

Klik om onze foto's te zien